Sharepoint och CRM

Kom igång med Sharepoint och Microsoft CRM! Håll ordning på projekt, kunder och alla kritiska enheter, ned till minsta skrivare.

Netigrate har gjort ett flertal installationer och anpassningar av både Microsoft Sharepoint och Microsoft Dynamics CRM. Till Sharepoint har vi gjort moduler för att övervaka hårdvaror, mjukvaror och nät inom ett företag. Ett behov som ofta finns är att anpassa CRM till industriell projektförsäljning. Vi övervakar och supportar enheter och system. 

Vi kan dessa system utan och innantill - vi anpassar dem till din branch och integrerar Sharepoint med t ex ekonomisystem eller olika typer av register.