Försäkrings­administration

Netigrates försäkringsadministration administrerar kapitalförsäkringsprodukter. Systemet har utvecklats för att hantera kapitalförsäkringar över försäkringens livstid både för försäkringsbolag, försäkringsmäklare och för kunder som tecknat försäkringar.

Försäkringsadministrations systemet har en mäklar- och kundportal. Försäkringsbolag kan administrera de försäkringar de tillhandahåller t ex avseende avgifter och valutor. Försäkringsmäklare ser vilka tjäntser som finns och kan överblicka sålda försäkringar. Kunder kan se status på sina försäkringar och t.ex. ladda ner värdebesked från kundportalen.

dator