Utveckling av IT-system

Vi har utvecklat en rad olika system under åren. De flesta är rena verksamhetssystem med integrationer gjorda mot såväl andra verksamhetssystem som mot hårdvara. Exempel på andra verksamhetssystem är ekonomisystem, reskontra, bank, betalning och order. Exempel på mer hårdvarurelaterade integrationer är telematik i bilar.

Under denna sida finns ett litet axplock av lite olika system och projekt som vi gjort.