Systemutveckling & lösningar

När standardlösningar inte räcker till använder vi systemutveckling för att skräddarsy ett system. Vi sätter hela tiden företagets behov i fokus och anpassar systemet till ditt företag och din verksamhet, inte tvärtom.

Vi finns genom hela processen och hjälper dig  från förstudie och val av verktyg till test, dokumentation, utbildning och support. Vi tillhandahåller all önskvärd kompetens: projektledare, systemintegrationer, utvecklare och designers. Alla har vi lång erfarenhet och gedigen kunskap. Tillsammans skapar vi system som är användarvänliga, välgjorda och anpassade till just din verksamhet.

Vi utvecklar i .NET -miljö , React och SQL -server .

Systemutveckling på Webb

Netigrate tar webbutveckling till en högre nivå. Vi bygger vidare på webbplatser, intranät, extranät och webbshop. Vi har system för lager, bokning, reklamation, beställning och en rad andra funktioner efter verksamheters behov.

Våra lösningar baseras antingen på Microsoft .Net teknologi eller på ett publiceringssystem, även kallat CMS-verktyg (Content Management System). CMS-verktyget gör det enkelt att uppdatera och förändra innehåll och struktur. Vi använder oss av flera olika typer av CMS-system.

systemutveckling