Systemutveckling

När standardlösningar inte räcker till skräddarsyr vi ett system. Vi sätter hela tiden företagets behov i fokus. Systemet anpassas till ditt företag och din verksamhet, inte tvärtom.

Systemutveckling

Vi hjälper dig med hela processen från förstudie och val av verktyg till test, dokumentation, utbildning och support. Vi tillhandahåller all önskvärd kompetens: projektledare, systemintegrationer, utvecklare och designers. Alla har vi lång erfarenhet och gedigen kunskap. Så skapar vi system som är användarvänliga, välgjorda och anpassade till just din verksamhet.

Vi utvecklar .NET miljö och PHP.

Integration

“Den lösningen går tyvärr inte att använda i det systemet”. Om du hör detta sägas i IT-sammanhang är det dags att kontakta Netigrate.

Vi bygger broar mellan olika system så att affärsprocesserna hos våra kunder går just så smidigt som de måste göra. Affärssystemen Visma, Hogia och Jeeves är vanliga system som vi integrerat. Vi har gjort integrationer mellan offertsystem, projekthanteringssystem och en rad andra system.

Webb

Netigrate tar webbutveckling till en högre nivå. Vi bygger vidare på webbplatser, intranät, extranät och webbshop. Vi har system för lager, bokning, reklamation, beställning och en rad andra funktioner efter verksamheters behov.

Våra lösningar baseras antingen på Microsoft .Net teknologi eller på ett publiceringssystem, även kallat CMS-verktyg (Content Management System). CMS-verktyget gör det enkelt att uppdatera och förändra innehåll och struktur. Vi använder oss av flera olika typer av CMS-system baserade antingen på .NET eller på PHP.