eBoard

eBoard är ett flexibelt system för informationsspridning. Varianter av eBoards finns idag på snabbmatsrestauranger, i stormarknader, på flygplatser, sjukhus och andra offentliga byggnader. eBoards fungerar väl på tillfälligt uppförda arbetsplatser med stort inflöde och utflöde av personer och varor.

eBoard - den lätthanterliga flexibla informations­lösningen

Som dator är en eBoard väldigt liten, enkel och driftsäker. Den har varken tangentbord eller mus. Den distribuerar information via internet och editeras via en websida. Själva datorn ansluts till valfri skärm eller annan bildvisare och är i princip ”plug and play”. Flera skärmar kan kopplas till samma dator. Enda kraven är tillgång till ström och internet.

informationsskärm

En eBoard kan exempelvis användas till:

 • Företagspresentationer
 • Produktpresentationer
 • Kampanjer
 • Informationstavlor vid dörr/entré
 • Presentera menyer och utbud

Tilläggstjänster:

 • Väder från t.ex. SMHI
 • Webbkamera på t.ex. byggen
 • Leverantörs- eller beställarinfo
 • Integration mot andra system så som e-post, kalender och ärendehanteringssystem
 • Försäljningssiffror från ERP

Exempel på information:

 • Intern information
 • Parkeringsinstruktioner
 • Stora leveranser
 • Besiktningar
 • Tidsplaner och hålltider
 • Meddelande och personalmöten
 • Säkerhetsinformation
 • Skyddsrondsprotokoll