Specifikation av NG Edi

Här finns specifikationer på Netigrates XML format för hantering av frakter

Order

Orderformatet används för att skicka information om en ny transportbokning. Formatet stödjer både leverans till slutkund och inhämtning av gods från slutkund.

Händelser

Händelseformatet används för att kommunicear statusuppdatering av leveransen

  • Leveransstatus
  • Ny vikt
  • Ny volym
  • Leveranssignatur
  • Leveransbild

 

Historik

  • 2021-10-28 Första version publicerad
  • 2021-11-02 NGOrder.xsd Uppdaterat från xsd:date -> xsd:datetime för tag earliestpickup och latestdelivery
  • 2021-11-05 NGOrder.xsd Uppdaterat TransportServiceType i Order med attributet minOccurs=0
  • 2021-11-09 Ny version av NGOrderEvent.xsd Uppdaterad med namespace och struktur för bättre validering.