Konsultation

Ibland står företag inför svåra strategiska beslut. När mycket står på spel och när problemen är akuta behövs expertkompetens. Ta hjälp av Netigrates specialister för riktade insatser i din IT-värld. Vi bidrar med hjälp inom specifika områden. Vi hjälper dig att köpa rätt tjänster av rätt orsak till rätt pris.  

Utredningar

Intrång och medvetet utförda störningar på IT-system är tyvärr en realitet. Netigrate utför IT-utredningar med avseende på drift, nät, säkerhet mm. Vår utredning visar status för ditt system eller vad som faktiskt har inträffat. Du får en rapport och vi ger dig förslag på vad du kan göra för att hantera situationen. Vi jobbar förebyggande så att du inte ska behöva hantera att problemet uppkommer igen.

Upphandling

Att köpa IT-system är många gånger den viktigaste investering ett företag gör. Vare sig du behöver en second opinion eller råd från en senior aktör finns Netigrate för dig. Vår kompetens säkerställer bästa möjliga beslutsunderlag.  Vi har varit med förr! Vi vet vilka frågor som skall ställas: 

Vilka behov finns? 

Finns det en befintlig tjänst på marknaden som i stort sett motsvarar behovet? 

Vidareutveckla eller starta på ny kula?  

Utveckla ett eget system i egen ägo eller köpa in ett system? 

Vilka är för- och nackdelarna med molntjänster? 

Driva systemet själva eller outsourca det? 

Vem skall äga systemet och var skall det placeras fysiskt?  

Införande

Vi hjälper till med hela projektet; med behovsanalys, stöd vid upphandling och införande av en IT-lösning. Vårt fokus ligger hela tiden på dem som skall använda systemet. Behovet av ett nytt IT-system är många gånger lätt att fastställa. Men det finns fler utmaningar än att köpa in lämplig teknik och anlita goda programmerare. Ett IT-projekt står och faller med deltagarna i projektet och deras förmåga.

Projektledning

Netigrate förvaltar ett stort kunskapskapital om systemutveckling. När vi går in i ett projekt tar vi med oss flera år av samlad specialistkompetens. Låt oss leda IT-projektet och ni får vår kunskap på köpet. Vi ger en klar bild över vad som behöver uppnås. Vi ger ärliga uppskattningar av vilka resurser som behöver avsättas och objektiva omdömen om hur projektet påverkar er organisation. Vi engagerar alla medarbetare från första början tills projektet är avslutat.