Offertsystem

Att offerera omfattande projekt tar mycket tid i anspråk. Offertberäkning är i sig ett projekt som innefattar flera discipliner. Netigrate har utvecklat flera offert och kalkylsystem för aktörer inom bygg- och offshore. Våra offertsystem är logiska, lättanvända och klargör tydligt processen för offerering. 

Offertsystem kräver erfarenhet

Kravet att utveckla och finslipa effektiva offertsystem kan komma på direkt order av revisor. Vårt system är resultatet av lång erfarenhet. Det medger att framräknade offerter lagras för att ligga till grund för offertberäkningar i framtiden

Kalkylsystem​