Medlemssystem

Ett IT-system för medlemsbaserade organisationer måste vara flexibelt och anpassat för slutanvändare. Dessutom skall det kunna hantera stora mängder data. Netigrates medlemssystem uppfyller dessa krav.

Vi har utvecklat ett antal system för hantering av medlemskap i branschföreningar. Systemen håller ordning på medlemskap, företag, personer, adresser och produkter. Det hanterar effektivt medlemmar som ansluter sig till och försvinner ut ifrån systemet. Medlemssystemen kan integreras med andra system, t ex ekonomisystem, för fakturering av medlemsavgifter eller andra produkter.