Integration

“Den lösningen går tyvärr inte att använda i det systemet”. Om du hör detta sägas i IT-sammanhang - kontakta Netigrate! Vi bygger broar mellan olika system så att affärsprocesserna hos våra kunder går just så smidigt som de måste göra.

Visma, Hogia, Pyramid, AX och Jeeves är exempel på affärs- eller ekonomisystem som vi integrerat. Vi har också gjort integrationer mellan offertsystem och projekthanteringssystem. Andra exempel är integration med webb, CRM, och SharePoint.

Vi har särskild erfarenhet av integrationer i Microsoft- och Linuxmiljö samt mellan dessa miljöer.