Nätverk & Brandvägg

Har du en pålitlig, stabil och säker brandvägg?

OPNSense

I vår drifttjänst har vi under många år använt oss av brandväggar som varit opensource-baserade. Till en början pfSense och sedan vidareutvecklingen OpnSense.

Brandväggen

  • är stabil
  • uppdateras löpande
  • har en rimlig kostnad.
  • har stöd för IpSec och OpenVPN
  • har stöd för två parallella brandväggar som ökar tillgängligheten.


Just möjligheten till två parallella brandväggar gör att du eliminerar en flaskhals i företagets Internetåtkomst. Ett enkelt hårdvaruproblem orsakar inte längre stopp i företagets åtkomst till Internet. Dessutom underlättas underhåll och updateringar.

OpnSense kan installeras på en stor mängd hårdvaror, allt från vanliga servers, som en virtuell maskin eller direkt på egen hårdvara. Det senare är att rekommendera om du vill ha en infrastruktur där nätet är helt oberoende av dina servers eller där dina servers är helt flyttade till molnet.

Vi har nu blivit återförsäljare av en den hårdvara som kommer direkt från utvecklarna av programvaran.

Du kan välja att enbart handla hårdvaran av oss eller få hjälp med hela installationen och konfigurationen.

Kontakta oss på 031-7340400 för prisförfrågan och rekommendation av lämplig modell.

 

Nätverk & Brandvägg