Backup (hänvisa till r24)

Säkerhetskopierar du varje dag? Värdefullt material bör säkras på mer än en plats om brand eller stöld skulle inträffa. Det är lätt att glömma, särskilt i de bärbara datorerna.

Med vår Backup-tjänst har du alltid de senaste dokumenten i tryggt förvar. Vi installerar en programvara hos dig som varje dag hämtar önskad data från din dator till vår bandrobot. Du bestämmer själv vad du vill ha kopierat och kan lugnt luta dig tillbaka.

Netigrate Backup

Drift, administration och konfigurering av backupsystemet Tivoli TSM. Backup sker varje dygn över internet till Netigrates server. Tivoli TSM har stöd för backup av filer och e-post system så som MS Exchange eller Domino. Raderat material kan fås tillbaka i upp till 60 dagar eller enligt specifik överenskommelse.

IT-konsult