Medlemssystem

Ett IT-system för medlemsbaserade organisationer måste vara flexibilitet och anpassat för slutanvändare. Dessutom skall det kunna hantera stora mängder data. Netigrates medlemssystem uppfyller dessa krav.

Vi har utvecklat ett antal system för hantering av medlemskap i branschföreningar. Systemet håller ordning på medlemskap, företag, personer, adresser och produkter. Det hanterar effektivt medlemmar som ansluter sig till och försvinner ut ifrån systemet. Från systemet faktureras produkter via integration med kundens ekonomisystem.