Eboard

eBoard är ett flexibelt system för informationsspridning. Varianter av eBoards finns idag på snabbmatsrestauranger, i stormarknader, på flygplatser, sjukhus och andra offentliga byggnader. eBoards fungerar väl på tillfälligt uppförda arbetsplatser med stort inflöde och utflöde av personer och varor.

eBoard - den lätthanterliga flexibla informationslösningen

Som dator är en eBoard väldigt liten, enkel och driftsäker. Den har varken tangentbord eller mus. Den distribuerar information via internet och en fjärruppdateringsbar server. Själva datorn ansluts till valfri skärm eller annan bildvisare och är i princip "plug and play". Flera skärmar kan kopplas till samma dator. Enda kravet är tillgång till ström och internet.

eBoard - lätt att skräddarsy efter dina behov

Netigrates eBoard-lösningar har flera smarta tjänster. Netigrate har bland annat utvecklat en eBoard tillsammans med Stavdal med byggbranschen i åtanke. Informationen för respektive arbetsplats kan redigeras och publiceras via ett webbaserat verktyg. Flera olika organisationer eller flera delar av en organisation kan hanteras snabbt och enkelt. Det är ett utmärkt sätt att snabb nå ut med information åt medarbetare inom ett givet geografiskt område. 

Exempel på information:
 • Intern information
 • Parkeringsinstruktioner
 • Stora leveranser
 • Besiktningar
 • Tidsplaner och viktiga hålltider
 • Meddelanden och personalmöten
 • Säkerhetsinformation (ev. på flera språk)
 • Skyddsronsprotokoll
En eBoard kan användas till:
 • Företagspresentationer
 • Produktpresentationer
 • Kampanjer
 • Informationstavlor vid dörr/entré
 • Presentera menyer och utbud
Tilläggstjänster:
 • Väder från t.ex. SMHI
 • Webkamera på t.ex. byggen
 • Leverantörs- eller beställarinfo
 • Integration mot andra system så som e-post, kalendrar och ärendehanteringssystem
Bild: Stavdal Göteborg
Bild: Stavdal Göteborg