Konsultation

Ibland står företag inför svåra strategiska beslut. När mycket står på spel och när problemen är akuta behövs expertkompetens. Ta hjälp av Netigrates specialister för riktade insatser i din IT-värld. Vi bidrar med hjälp inom specifika områden. Vi hjälper dig köpa rätt tjänster, av rätt orsak till rätt pris.  

Utredningar

Intrång och medvetet utförda störningar på IT-system är tyvärr en realitet. Netigrate utför IT-utredningar med avseende på drift, nät, säkerhet mm. Vår utredning klargör status eller vad faktiskt har inträffat. Du får en rapportering och vi ger dig förslag på vad du kan göra för att hantera situationen. Vi jobbar förebyggande så att du inte ska behöva hantera att problemet uppkommer igen.

Upphandling

Att köpa IT-system är många gånger den viktigaste investering ett företag gör. Vare sig du behöver en second opinion eller råd röst från en senior aktör, finns Netigrate för dig. Vår kompetens säkerställer bästa möjliga beslutsunderlag.  Vi har varit med förr! Vi vet vilka frågor som skall ställas: 

Vilka behov finns? 

Finns det en befintlig tjänst som i stort sett motsvarar behovet? 

Vidareutveckla eller starta på ny kula?  

Utveckla ett eget system i egen ägo eller köpa in ett? 

Vilka är fördelarna med molntjänster? 

Driva systemet själva eller outsourca det? 

Vem skall äga systemet och var skall det placeras fysiskt?  

Införande

Vi hjälper till från behovsanalys, till upphandling och vidare till faktisk införande av en IT-lösning. Vårt fokus ligger hela tiden på de som skall använda systemet. Behovet av ett nytt IT-system är många gånger lätt att fastställa. Men det finns fler utmaningar än att köpa in lämplig teknik och anlita goda programmerare. Ett IT-projekt står och faller med deltagarna i projektet och deras förmåga att maximalt dra nytta av det. Ett IT-system är ett verktyg som ska användas i en verksamhet och då gäller det att skapa förutsättningar så att det kan användas på ett effektivt sätt.

Projektledning

Netigrate förvaltar ett stort kunskapskapital om systemutveckling. När vi går in i ett projekt tar vi med oss flera år av samlad specialistkompetens. Låt oss leda IT-projektet och ni får mer desto mer kunskap på köpet. Vi ger en klar bild över vad som behöver uppnås. Vi ger ärliga uppskattningar av vilka resurser som behöver avsättas och objektiva omdömen om hur projektet det påverkar er organisation. Vi engagerar alla medarbetare från första början. Och vi kommunicerar.