Vår driftmiljö

Vår driftmiljö är placerad i en riktig serverhall i Göteborg. Ditt data ligger säkert lagrad i Sverige nära vårt kontor. All hårdvara i våra drifttjänster ägs av Netigrate.

Serverhallen

• Mycket bra kopplingar till internet med alla stora operatörer på plats. Denna serverhall är en stor kopplingspunkt för internet,  telefonnät, kabel-tv och annat i Göteborgsregionen.

• Redundant elmatning från två olika kraftledningar.

• UPS och dieselreservkraft.

• Professionell kylanläggning

• Elmatning från olika faser i racket.

• Brandskydd.

• Skalskydd och passagesystem med personliga passagekort.

• Låsta rack dit endast Netigrates tekniker har åtkomst. Virtualiseringskluster.

• Full redundans på elmatning. Alla maskiner är anslutna med dubbla nätaggregat, en till varje fas.

• Fyrdubbla nätverkskort till varje server

• Automatisk lastbalansering och automatisk flytt av virtuella maskiner mellan virtualiseringshostarna.

• All disk finns på ett centralt SAN. Detta är fullt redundant hela vägen till virtualiseringshosten och även internt har det dubbla controllers. Vårt SAN är byggt med en stor cache för läsning av de mest frekventa sektorerna. Detta gör att filåtkomsten i många fall blir snabbare än på lokal disk. Eftersom cachen endast används som läscache finns alltid alla delar av filerna på de redundanta hårddiskarna, även det som är cachat.

• Vi har byggt på VMWare och använder deras licensprogram för Service Providers. Detta ger en väldigt flexibel modell för att sätta upp temporära maskiner eller för att skala resursallokeringen upp och ned beroende på behov.

• Vi har supportavtal både med VMWare och vår leverantör av SAN. SAN-leverantören har aktiv övervakning av vår maskin och kan direkt se eventuella problem.

Övrig infrastruktur

• Redundanta switchar med VLAN där vi helt kan separera olika kunders nät. Virtualiseringshostarna är anslutna med två nätverkskort i varje switch.

• Redundanta brandväggar på egen hårdvara.

• Internet från Tele2. Vi har idag relativt gott om IPV4-adresser. IPV6 har vi haft i produktion i över tre år. Vi sätter normalt alltid både IPV4- och IPV6adresser på de maskiner som skall vara tillgängliga från Internet.

• VPN till era lokalkontor termineras i den redundanta brandväggen. Om ni har en datakommunikationslösning eller egen nätförbindelse som ni vill använda möter det inget hinder.

Backup

Vi använder IBM Tivoli (TSM) för all backup. Backupsystemet finns på annan fysisk plats utanför serverhallen. Även denna lokal är skalskyddad med personliga passagebrickor. IBM TSM jobbar lite annorlunda än andra backupsystem. Den har en filbackup som är Incremental forever. En fil kopieras därför aldrig mer än en gång om den inte ändrats. Detta gör att vi med lätthet kan ta backup på stora datamängder även på maskiner med dåliga internetförbindelser. Det avgörande är hur stor förändring som sker i mängden data.

Som kund kan du själv välja hur många ändrade versioner och/eller hur länge dessa versioner av en fil skall sparas. Det finns en standardinställning som kan ändras per maskin om ni så önskar. Antalet versioner påverkar den lagrade datamängden och därmed priset för backuptjänsten. Vi tar betalt för den lagrade datamängden mätt i backupservern.

Tilläggstjänster

Support

• Allt arbete på klientdatorer hjälp och stöd till användare är en del av vår användarsupporttjänst.

• Printersupport är också en del i supporttjänsten.

• Extraordinära arbetsuppgifter i server och infrastruktur. Exempel: Installation, uppdatering och migrering av server. Detta utför vi mot timdebitering efter överenskommelse med kund.