IT-Drift

Med vår drifttjänst - Managed Hosting - tar vi ett totalansvar för er serverlösning. Ni bestämmer vilka tjänster ni vill att er serverlösning ska kunna utföra-  vi tar hand om driftsättning och löpande underhåll. 

Vi arbetar ständigt med att förbättra, utveckla och effektivisera vår tjänst och driftsmiljö. Detta ger våra kunder och oss själva fördelar i form av ständigt förbättrad kvalitet och effektivare resursutnyttjande. Vi utvärderar hela tiden nya teknologier, metoder och arbetssätt i vår strävan att bli bättre. De miljöer vi arbetar med är Windows och Linux.

E-post

Konfiguration, drift, administration och underhåll av e-postsystem så som MS Exchange och Lotus Notes. Vi har en central mottagningspunkt för inkommande e-post så att virus- och skräppostfiltrering kan ske.

DNS*

Konfiguration, drift, administration och underhåll av DNS-tjänst. Gäller såväl intern som extern DNS.

Administration av domäner

Konfiguration, drift, administration och underhåll av Active Directory. Administration och underhåll av delade kataloger.

* DNS eller Domain Name System är ett system för att förenkla adressering av t ex websidor. >/p>

Användaradministration

Uppläggning av nya användarkonton. Återställning av lösenord, namnbyte på användare. Spärr av användare.

Övervakning

Driftmiljön är ständigt övervakad av ett övervakningssystem. Vid överskridande av kritiska gränsvärden skickas meddelanden till ansvariga personer för åtgärd.

Exempel på mätpunkter är:

• Att servrar är igång (ping)

• Svarstider från servrar och applikationer

• CPU-belastning

• Minnesutnyttjande

• Diskutnyttjande

• RAID-övervakning

• Temperaturlarm

• Applikationsövervakning

• Applikationslarm

• Printerövervakning avseende funktion, toner och papper

• Specialskrivna larm för viss kund kan enkelt integreras i systemet.

Larm, felsökning och enklare åtgärder

Då vi får larm om tillstånd i applikationer, system eller hårdvara som överskrider föreskrivna gränsvärden tar vi först reda på orsaken till problemet sedan gör vi en bedömning av lämplig åtgärd. I den mån våra kunder måste sättas in i problem eller åtgärd tar vi kontakt med respektive kund. I annat fall försöker vi lösa problemet med minsta störning av våra kunders verksamhet.

Backup

För central backup-tagning använder vi IBM Tivoli Storage Manager (TSM). Vi ansvarar för och övervakar backupen.

Patchning av server och klienter

Vi övervakar alla servers med avseende på saknade säkerhetspatchar. Vi använder ett centralt system för att lägga på felkorrigeringar på servrar och klientdatorer. Normalt installeras alla säkerhetspatchar för Windows automatiskt. Andra icke-kritiska uppdateringar godkänner vi manuellt. Vårt syfte är att säkerställa maximal driftstabilitet med gott skydd mot intrång i systemen. Linuxmiljön uppdateras på liknande vis med automatisk uppdatering.

Nätverksadministration

Utdelning och administration av interna IP-adresser i en IP-plan. Skötsel av switchar och korskopplingar.

WAN administration

Administration av VPN-förbindelser till leverantörer, kunder och lokalkontor. Administration av VPN för bärbara datorer och hemdatorer. Konfiguration och administration av brandväggar. Kontakter med leverantörer av nättjänster.

Dokumentation av driftmiljön

• Nätkarta

• Serverfunktion

• Licenser

Mer om Netigrates driftmiljö