Integration

“Den lösningen går tyvärr inte att använda i det systemet”. Om du hör detta sägas i IT-sammanhang - kontakta Netigrate! Vi bygger broar mellan olika system så att affärsprocesserna hos våra kunder går just så smidigt som de måste göra.

Visma, Hogia och Jeeves ekonomisidan är vanliga system som vi integrerat. Vi har gjort integrationer mellan offertsystem och projekthanteringssystem. Andra exempel är integration med webb, crm, och sharepoint.

Vi har särskild erfarenhet av integrationer i Microsoft och Linux miljö samt mellan dessa miljöer.