Försäkringssystem

Netigrates försäkringssystem administrerar kapitalförsäkringsprodukter. Systemet har utvecklats för att hantera kapitalförsäkringar över försäkringens livstid.

Du kan jobba med kunder, försäkringar, tillgångar, köp och sälj, avgifter, valuta och annat som berörs. Systemet har en mäklar- och kundportal där mäklare kan överblicka sina sålda försäkringar. Kunder kan se status på just sina försäkringar. Kunden kan t.ex ladda ner sina värdebesked från kundportalen.