Sunfleet

Bokningssystem

Sunfleet – Volvos stora satsning på bilpool - krävde ett bokningssystem utöver det ordinära. Systemet måsta kunna köras dygnet runt alla dagar om året, vilket ställer stora krav på stabilitet och tillgänglighet. Medlemmarna skall kunna boka bilar över hela Sverige, från sina mobiltelefon om så krävs. Och om någon ville ha en bil på momangen  -  Pay-& Go - så skulle det också kunna lösas.

Ett dynamiskt ständigt växande system

Bilflottan, såväl som antalet användare, förväntades växa hela tiden. Systemet skulle klara ett ständigt växande antal transaktioner som blev resultatet av den ökande verksamheten. Men det skulle inte kunderna behöva oroa sig över. Allt kunderna behöver veta är att det alltid finns en Sunfleet-bil, tankad och klar redo när de behöver den.

Funktionellt och responsivt

Det blev Netigrates uppgift att utveckla och underhålla bokningssystemet. Systemet håller samman anmälningsflöden, medlemmar, bokningar, bokningskalendrar för bilar, prissättning, datakommunikationen med bilarna, behov av underhåll och service, samt administration. Systemet körs i Sverige, Danmark och Norge. Alla som använt Sunfleet, ser också att funktionaliteten kunde kombineras med en tilltalande och responsiv design.

Till Sunfleet